Rynek oferuje wiele rozwiązań w zakresie rozliczania podatków z tytułu prowadzonej przez nas działalności, nie mniej należy pamiętać, że im większa jest liczba rozwiązań, tym łatwiej popełnić błąd i wybrać mało korzystne rozwiązanie. Jest to o tyle istotne, że decyzja, jaką podejmiemy może nas kosztować w skali roku, w zależności od obrotu od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego czasem warto się zastanowić nad korzystaniem z usług profesjonalistów, którzy nie tylko pomogą nam w podjęciu właściwej decyzji, ale również poprowadzą za nas część działań księgowych https://cube-account.pl

Podatek liniowy to rozwiązanie skierowane szczególnie w stronę przedsiębiorców, którzy zamierzają korzystać z kosztów uzyskania przychodów, a jednocześnie zakładają, że ich roczny dochód po odjęciu ulg podatkowych przekraczać będzie rocznie około 90 tys. złotych. W samej Warszawie obserwuje się wzrost popularności tej formy rozliczeń na tle pozostałych rozwiązań. Podatek linowy o tyle jest korzystny, że umożliwia korzystanie z wyłącznie jeden stawki podatku, niezależnie od tego jakiej wysokości dochód uzyskaliśmy https://cube-account.pl/oferta. Stawka podatku zawsze wynosi 19%, w konsekwencji zarówno zarobiony 1000 zł, jak i 200 000 złotych opodatkowuje się według tej samej stawki podatku.

Należy pamiętać, że podatek liniowy płacimy już od pierwszej złotówki, a nie jak ma to miejsce np. w skali podatkowej od dochodu przekraczającego 3091 złotych. Podatek liniowy nie pozwala też na zastosowanie wielu ulg podatkowych. Odliczyć możemy wyłącznie zapłacone składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki w ramach tzw. ulgi abolicyjnej oraz wypłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Istotne jest, że wybór podatku liniowego jest dokonywany przeważnie do 20 stycznia danego roku, a u podatników rozpoczynających w trakcie roku działalność gospodarczą możliwy jest on przez zgłoszenie rejestracyjne w CEiDG-1, a jeśli nie decydujemy się na jakie zgłoszenie, to nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór dokonany raz dotyczy również lat kolejnych, aż do momentu, w którym podatnik złoży oświadczenie przeciwne.

Poniżej lista wad i zalet wynikających z tej formy rozliczenia:

Zalety:

  • Możliwość wykazania straty podatkowej
  • Możliwość rozliczenia kosztów (korzystna szczególnie na początku naszej działalności gdyż pozwala eliminować podatek w przypadku generowania na starcie naszej działalności większych kosztów
  • Możliwość optymalizacji poprzez zapłatę zaliczek raz na kwartał, ustalenie podatku od wartości 1/12 kwoty dochodu z lat poprzednich lub stosowanie tzw. kredytu podatkowego
  • Optymalny w przypadku dużych odchodów , które przekraczają znacznie kwotę 85 000 zł

Wady:

  • Nie mamy możliwość rozliczania się z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • Nie można korzystać z większości ulg podatkowych – wyjątkiem są składki społeczne i zdrowotne oraz ulga abolicyjna

Podatek płaci się od pierwszej zarobionej złotówki, nie ma kwoty wolnej od podatku – 3091 zł