Fundament jest absolutnie najważniejszą częścią każdej inwestycji budowlanej i to od niego zależy to, jak nowy budynek będzie sprawował się w zetknięciu z nierównym gruntem, grząskim podłożem czy pod wpływem bardzo dużego obciążenia. Jak zadbać o odpowiednie wylanie betonu pod fundamenty i dlaczego przy różnych inwestycjach stosuje się różne rodzaje betonu?

Fundamenty pod nieruchomości – podstawy

Aby zrozumieć znaczenie betonu w budowie odpornych i trwałych fundamentów należy mieć świadomość tego, jak różne są wymogi takich fundamentów pod kątem wylania ich przy różnych inwestycjach budowlanych. Po pierwsze, zupełnie innej głębokości fundamenty będą tworzone pod domkami jednorodzinnymi, inne pod wielopiętrowym blokiem, drapaczem chmur, a jeszcze inne w zastosowaniu do późniejszego umieszczenia na fundamencie firmy produkcyjnej czy budynków magazynowych. Po drugie, beton wykorzystywany do fundamentów lekkich jest zupełnie innej gęstości i grubości, niż ten użyty pod inwestycję, która obciążać go będzie tysiącami ton innych materiałów budowlanych.

Właściwe dobranie betonu do rodzaju podłoża i jego obciążenia będzie decydowało wprost o tym, czy budynek się w przyszłości nie zawali oraz czy na jego powierzchni nie zaczną pojawiać się zagrażające konstrukcji pęknięcia.

Rodzaje betonu i sposoby jego zamawiania

Beton można podzielić na kilka różnych typów, w zależności od jego wykorzystania. Większość osób kojarzy tu przede wszystkim beton ze sklepu budowlanego, do około domowych, drobnych napraw, ale ta forma betonu w żaden sposób nie nadaje się do wykorzystania pod fundamenty. Ci, którzy chcą pokusić się o samodzielne wylanie fundamentu z wykorzystaniem takiego workowanego betonu, mogą być mocno rozczarowani.

Najpopularniejszy beton pod przemysłowe i już bardzo zaawansowane zastosowania to beton z grupy tzw. towarowych.Jest to mieszanka certyfikowana, spełniająca bardzo surowe i restrykcyjne normy PN-EN, o składnikach o szczególnej twardości i wytrzymałości. Tego rodzaju beton z transportem zamawia się bezpośrednio od producenta i jest on dowożony na miejsce wylewki w specjalnych maszynach podtrzymujących na bieżąco jego płynność. Beton towarowy wytwarza się z naturalnego kruszywa płukanego o ściśle określonej granulacji oraz dodatków mineralnych podnoszących jego wytrzymałość. Osobno można wyróżnić inne klasy takiego betonu, stosowane wymiennie albo do obiektów mieszkalnych albo do przemysłowych. Tu wszelkich wskazówek co do dobrania betony do inwestycji udzieli sprzedawca czy sam producent.

Osobnym rodzaje betonów są tzw. betony specjalne – do szczególnego przeznaczenia. Wśród nich wymienić można: beton posadzkowy (tworzony z towarowego z dodatkiem specjalnych włókiem stalowych i polipropylenowych), beton drogowo-mostowy (na bazie kruszyw granitowych i bazaltowych – szczególnie mocny), betony samozagęszczalne SCC (konsystencja ciekła do szczelnego wypełniania szalunków), betony hydrotechniczne i wodoszczelne oraz betony architektoniczne stosowane do uzyskania kolorowych elementów dekoracyjnych.