Obszar prawa spadkowego to dział, którym rzadko kiedy interesujemy się, jeśli nie mamy w tym obszarze żadnego interesu. W momencie jednak, gdy ktoś bliski zmarł, a nam przypada w udziale jego spadek, zaczynamy zgłębiać kwestie związane z prawem spadkowym. Czy stwierdzenie nabycia spadku jest dokumentem obowiązkowym w każdym przypadku nabycia dóbr lub zobowiązań po drugiej osobie? Do czego ten dokument może być nam potrzebny? W jaki sposób rozpatrywana jest sprawa dotycząca stwierdzenia nabycia spadku i czy jest ona związana z jakimiś kosztami po naszej stronie? 

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku i kto może wnioskować o tego typu sądowe potwierdzenie? 

      Stwierdzenie nabycia spadku to sądowe potwierdzenie, które umożliwia nam przedstawienie dokumentu stwierdzającego fakt dziedziczenia po zmarłej osobie jego majątku, bez względu na to, czy jest to majątek stanowiący aktywa, czy jedynie długi i zobowiązania. Sąd na wniosek konkretnego interesanta może stwierdzić nabycie spadku, co stanowi niezaprzeczalny dowód, często niezbędny z punktu widzenia rozstrzygania sporów związanych z dziedziczeniem majątku. Kto ma możliwość zawnioskowania o stwierdzenie nabycia spadku? Istnieje całkiem pokaźne grono wnioskodawców, dla których może to być przydatna i ważna z punktu widzenia prawa informacja. Oczywiście pierwsze co przychodzi nam na myśl to spadkobierca, który chce rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące faktycznie należnego spadku oraz wykazać prawo do niego. Inną grupą podmiotów, które mogą wnioskować o stwierdzenie nabycia spadku, są wierzyciele osoby zmarłej. Jak wiadomo, wraz z majątkiem na spadkobierców przechodzą wszelkie długi, dlatego w interesie wierzyciela jest potwierdzić, do kogo zwrócić się z wezwaniem do uregulowania wszelkich należności. 

Jak wygląda sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

      Nie istnieje żadne prawo ani regulacja, która wymuszała na spadkobiercy każdorazowe zwracanie się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Tego typu wniosek składa się dopiero w momencie, gdy w wynika spór związany z prawidłowością nabycia spadku lub istnieją wątpliwości dotyczące tego, kto w istocie ma obowiązek spłaty zobowiązania, które zostało wygenerowane przez zmarłego. By uniknąć wszelkiego typu wątpliwości, wnioskodawca składa odpowiedni wniosek do sądu. W takiej sytuacji będzie to sąd rejonowy. Warto jednak pamiętać, że tego typu sądowe stwierdzenie nabycia spadku może być orzeczone minimalnie pół roku od momentu, kiedy nastąpiła śmierć osoby bliskiej. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku możemy złożyć w momencie, gdy wszyscy zidentyfikowanie spadkobiercy złożyli stosowne oświadczenia dotyczące potencjalnego odrzucenia bądź przyjęcia spadku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zdać się na doświadczenie profesjonalistów i skorzystać z ich pomocy pod linkiem https://www.pgpw.pl/. Szczególni, jeśli sytuacja związana ze spadkiem jest skomplikowana, szczegółów powinniśmy szukać tutaj https://www.pgpw.pl/prawo-spadkowe/